palniki na zużyty olej silnikowy

Wymienniki ciepła

Podział Wymienniki ciepła są bardzo szeroką grupą urządzeń, które, w zależności od przeznaczenia, mogą różnić się między sobą wielkością i rodzajem budowy.

Wiedza dotycząca wymienników ciepła obejmuje wiele różnych dziedzin (np.

termodynamika, mechanika, metalurgia).
Konieczne jest więc jej usystematyzowanie.

Istnieje wpalniki na zużyty olej silnikowy .